The Persian Cultural Society


آرمان کانون فرهنگ پارسی، یاری به رستاخیز فرهنگی پارسی  زبانان ساکن در ایران زمین  یا ایران بزرگ فرهنگی است


همچنین در این راستا نیز می کوشیم :  توان بخشی به جبهه آزادگان و خرد گرایان واستوار کردن جنبش ایران گرایی در میان پارسی زبانان و ایرانی تباران در سراسر گیتی، پیوند بیشتر میان مردم ایران زمین وهمچنین آشنا ساختن جهانیان با فرهنگ ایران باستان


این کانون پس ازبنیان گزاری در سال ۲۰۱۰ زایشی در دانمارک با برگزاری ویژه برنامه هایی در گرامیداشت مراسم ایرانی با همراهی انجمن‌ها و شهروندان ایرانی، تاجیک، هزاره و افغان آغاز به کار کرد و بیشترین تلاش را برای پیوند دادن جوانان همزبان و هم فرهنگ به یکدیگر به آزمایش گذاشت. داوخوهان و داوطلبانان این کانون چندین جشن‌ و همایش فرهنگی را یکی پس از دیگری به اجرا در آوردند که از آن میان می توان مراسم زیر را نام برد: نوروز، سیزده بدر، جشن مهرگان، جشن سده ، شب یلدا یا چله و سپندارمذگان

.

سوای جشن‌های باستانی و ملی‌ میهنی، تنی چند از هنرمندان سرشناس برای اجرای برنامه‌های دست افشانی و پایکوبی، خنیاگری وخوانندگی از سراسر دنیا  فراخوانده و دعوت شدند که از این میان می توان به استاد داوود آزاد ساکن انگلستان، بانو مونیکا جلیلی و گروه ایشان ساکن آمریکا، خواهران مهسا و مرجان وحدت ساکن ایران وآلمان، گروه بانو از آلمان، گروه شاندیز از هلند و چند تن دیگر اشاره کرد


برای گسترش دانش هم میهنان به کارنامه گذشتگان و فرهنگ ایران زمین، فرهیختگان سرشناسی چون دکتر اسماعیل خوئی و دکتر هما کاتوزیان ساکن انگلیس برای نشست‌های گفت و شنود به دانمارک فراخوانده شدند. افزون برین، برای شناساندن مولانا جلال الدین بلخی ، برنامه ای به کارگردانی بانو فخری نیکزاد ترتیب داده شد. وانگهی برنامه‌های ویژه و بزرگداشت کورش بزرگ که به دست شاخه جوانان سامان داده شد جزو پیروزی های این کانون بشمار میآید.


ما با پیشکشی تندیس فرمان کورش بزرگ -  پدر همه مردم ایران زمین- به مردم جهان نشان می‌‌دهیم که ایرانیان آزادی را پاس میدارند


کارنامه گذشتگان 

گفت و شنود

نمایش 

بازدید آثار خانه 

جشن‌های باستانی

برپایی تندیس

جهانیان را با فرهنگ ایران آشنا کنید

Present a gift to your city


Iranians are proud to present a replica of the Cyrus the Great Cylinder as a gift

to your city. It is the first declaration of human rights in history.


Engrave your name or that of a loved one on the base of this statue.


بی گمان شما از برپایی و هدیه کردن تندیس فرمان کورش بزرگ در شهر خود سرافراز خواهید شد


آیا می‌خواهید نام خود یا عزیزی را در پای این تندیس حک کنید؟